Oferta

OFERTA:

usługi, neurorehabilitacja, terapia ręki, AAC, terapia pedagogicznaW ramach usług oferujemy:

– Neurorehabilitację z C-eye (stacjonarną i z dojazdem do pacjenta)

– Rehabilitację pedagogiczną (stacjonarną i z dojazdem do pacjenta)

–  Terapię Ręki

-Usługi z zakresu wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC

– wypożyczenie systemu C-eye do sprawdzenia w warunkach domowych na okres tygodnia lub dwóch tygodni

Wskazania:

 • dysfunkcje neurologiczne,
 • porażenie mózgowe,
 • zaburzenia rozwoju z niepełnosprawnością,szczecin, neurorehabilitacja, oferta
 • rehabilitacja neuropsychologiczna i neurorehabilitacja.
 • autyzm, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),
 • stany po urazach mózgu,
 • zaburzenia komunikacji, szczególnie w zaburzeniach świadomości,
 • śpiączka,
 • choroby neurodegeneracyjne, m.in Alzheimer, demencja,
 • zaburzenia psychiczne,
 • wskazania okulistyczne do ćwiczeń mięśni gałki ocznej (mamy też doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi)
 •  specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy;
 • specyficzne trudności w uczeniu się, tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i. in.
 • nie mówiące ze wskazaniami do terapii AAC- komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Zespół Tourette’a, padaczka, stwardnienie zanikowe boczne, choroba i zespół Parkinsona (zespół parkinsonowski), choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zespół Guillaina-Barrégo, stwardnienie rozsiane, migrena itp.

Korzyści związane ze stosowaniem terapii z użyciem C- eye:

 • zapobieganie rozpadowi rzadko używanych szlaków neuronalnych,
 • powstawanie nowych połączeń synaptycznych, przyjmując zasadę neuroplastyczności mózgu,
 • nawiązanie kontaktu z osobami w stanie minimalnej świadomości lub w zespole zamknięcia,
 • diagnostyka pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami świadomości,
 • zwiększanie świadomości i poprawa koncentracji uwagi,
 • przywoływanie wspomnień,
 • stymulowanie funkcji poznawczych,
 • poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,szczecin, centrum, neurorehabilitacji, terapia pedagogiczna, oferta
 • poprawa kreatywności,
 • rozwijanie poczucia przyczyny i skutku,
 • poprawa wokalizacji,
 • promowanie interakcji społecznych,
 • poprawa zdrowia i jakości życia osób poprzez poprawę aktywności mózgu,
 • poprawa samopoczucia pacjenta,
 • relaksacja i zabawa!

W naszym gabinecie C-eye doposażone jest w Eyefeela- program przeznaczony do terapii i nauki, zaprojektowany przez najlepszych, doświadczonych specjalistów i terapeutów.
Zawiera on m.in. moją ukochaną leniwą ósemkę, animacje terapeutyczne, animacje edukacyjne, gry i zabawy, komunikator itp.
oferta, neurorehabilitacja, szczecin, terapia pedagogicznaDzięki niemu dzieci chętnie i co ważne- z przyjemnością mogą m. in.:
-zharmonizować percepcję wzrokową
-rozwijać koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową
-poprawić pamięć krótko i długotrwałą
-usprawnić procesy myślenia
-poprawić umiejętność formułowania myśli
-usprawnić zdolność abstrakcyjnego myślenia
-doskonalić procesy poznawcze
– doskonalić koncentrację i uwagę
-poprawić umiejętności takie, jak: zapamiętywanie, rozumienie, czytanie, pisanie itp.
-komunikować się za pomocą interaktywnych piktogramów


REHABILITACJA PEDAGOGICZNA

Rehabilitacja pedagogiczna to działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

oferta, neurorehabilitacja, rehabilitacja pedagogiczna, terapia ręki– inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,

– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,

– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,

– z zaburzeniami mowy,

– z zaburzeniami zdolności matematycznych,

– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.  Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA AAC

komunikacja alternatywna i wspomagająca, terapeuta AAC, Tyszkiewicz, SzczecinKomunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. AAC obejmuje wszelkie metody komunikowania się, w których wykorzystywane są znaki niewerbalne: gesty, znaki graficzne (obrazki, piktogramy, symbole), przedmioty. Jej celem jest umożliwienie bądź ułatwienie porozumiewania się osobom z zaburzeniami mowy.
Terapia w komunikacji pozawerbalnej (komunikacja alternatywna i wspomagająca)
ma na celu:

 • rozwijania kompetencji komunikacyjnych,
 • rozwijania słownika czynnego i biernego
 • doskonalenia umiejętności werbalizowania swoich myśli,
 • usprawniania wymowy,
 • rozwijania kompetencji społecznych.

Zapraszamy !

CENNIK

NEUROREHABILITACJA Z C-EYE:

GABINET- 100 zł/ do 1h

Z DOJAZDEM na ternie Szczecina- 170 zł

Z DOJAZDEM poza Szczecin- cena do uzgodnienia

Wypożyczenie C-eye:

1 tydzień- 400 zł brutto+ ewentualny dowóz

2 tygodnie- 700 zł brutto + ewentualny dowóz

REHABILITACJA PEDAGOGICZNA:

GABINET- 80 ZŁ/1H

TERAPIA RĘKI:

GABINET – 80 ZŁ/ 50 MIN.

USŁUGI Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ AAC

GABINET- 80 ZŁ/ 50 MIN