Diagnoza i Terapia Ręki

terapia ręki, Szczecin, Edyta TyszkiewiczRęka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy takie jak szycie czy pisanie. Czy wiesz, że utrata kciuka ręki prawej jest oceniana przez firmy ubezpieczeniowe jako 50% uszczerbku na zdrowiu? Szeroka specjalizacja kończyn górnych sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Rozwój kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy, czyni nasze ręce i dłonie czymś niezwykle wyjątkowym i fascynującym. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie oraz płynnie go zakończyć. Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za ruchy całej kończyny górnej, a szczególnie dłoni, kciuka i palców, zajmuje zdumiewająco dużą powierzchnię w stosunku do innych części ciała.

Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci i osób dorosłych, wykazujących:

Diagnoza i terapia ręki, Edyta Tyszkiewicz, Szczecin– zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
– nieprawidłową postawę ciała
– problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików)
– problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)
– problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
– zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
– problem z koordynacją ruchową

Cele terapii:

Diagnoza, terapia ręki, Szczecin, Edyta Tyszkiewicz– poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
– udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
– wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
– doskonalenie umiejętności chwytu
– doskonalenie pisania
– praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
– wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
– poprawa koncentracji