neuroplastyczność, darwinizm, C-eye

neuroplastyczność, mozliwości