niepełnosprawność AAC

AAC, niepełnosprawność, metoda, piktogramy, PECS, neuroreahbilitacja, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagajacej, Tyszkiewicz Edyta