Logopedia/ surdologopedia

Zapraszamy na zajęcia z logopedii i surdologopedii, które prowadzi:

logopeda surdologopeda Szczecin centrum-neurorehabilitacji.plKlaudia Szymańska

logopeda kliniczny, surdologopeda, audiolog. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów brała udział w licznych praktykach zawodowych oraz angażowała się w działanie Studenckiej Poradni Logopedycznej i Audiologicznej. Dzięki praktykom w placówkach różnego typu (od przedszkoli oraz szkół masowych i integracyjnych, przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, po gabinet prywatny) oraz wolontariatowi w poradni studenckiej miała możliwość prowadzenia terapii zarówno dzieci, jak i dorosłych z różnymi zaburzeniami w zakresie mowy i wyższych funkcji słuchowych, między innymi z afazją, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy czy centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Dodatkowo posiada kwalifikacje w prowadzeniu terapii logorytmicznej oraz we wprowadzaniu i rozwijaniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zna też daktylografię i podstawy języka migowego.

Prywatnie jestem miłośniczką zwierząt, w szczególności kotów, a w wolnym czasie lubię spacerować i czytać książki.

W ramach usług oferujemy prowadzenie terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w przypadku występowania:

 • wad wymowy,
 • opóźnionego rozwoju mowy,
 • autyzmu,
 • Zespołu Aspergera,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • niedosłuchu,
 • centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • afazji,
 • pragnozji,
 • jąkania,
 • dyzartrii,
 • złożonych potrzeb komunikacyjnych (braku mowy lub nieopanowania nowy w stopniu wystarczającym do skutecznej komunikacji).

Bezpośredni kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty: 698-506-316