C-eye, pacjentak ze zdiagnozowanym stanem wegetatywnym

stan wegetatywny a stan minimalnej świadomości, centrum neurorehabilitacji, Szczecin