C-eye- system medyczny

c-eye wyrób medyczny, produkt medyczny, cetyfikatySystem C-eye na którym pracuję z pacjentami jest systemem bardzo innowacyjnym. Z innowacjami tak to bywa, że zanim wejdą do powszechnego użytku, dużo z nimi zamieszania, ale i ciekawości. Uporządkujmy zatem wiedzę, którą posiadamy:

Sprawa najważniejsza: jest to wyrób medyczny zarejestrowany pod nazwą „C-eye Pro- system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju”. Na podstawie decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w/w produkt jest oznakowany znakiem CE, dzięki któremu wiemy, iż dany produkt spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Co to oznacza? Wyrób medyczny z takim znakiem wg Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku to taki, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć , warunkach jego używania , z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia. Innymi słowy:

 

System C-Eye jest wyrobem medycznym spełniającym wymagania europejskiej dyrektywy medycznej.

93/42/EEC oraz norm zharmonizowanych: PN-EN 60601-1-2:2007+AC:2010  i  PN-EN 60601-1:2011+A11:2011

neurorehabilitacja, Szczecin

neuroplastyczność, mozliwościZasadność stosowania systemu C-Eye w rehabilitacji neurologicznej ma naukowe podstawy i opiera się na dwóch właściwościach: plastyczności mózgu (neuroplastyczności) i darwinizmie neuronalnym. Neuroplastyczność to zdolność tkanki nerwowej do reorganizacji, adaptacji, samo naprawy, uczenia się i pamięci. Dzięki niej możliwe jest przejęcie funkcji uszkodzonych ośrodków mózgu przez inne ośrodki, poprzez ćwiczenie i komunikację z pacjentem poprzez kanał wzrokowy. Z kolei darwinizm neuronalny to proces w rozwoju układu nerwowego odpowiedzialny za podtrzymywanie tych połączeń synaptycznych (między komórkami nerwowymi), które są używane i za rozpad, zamieranie tych, które są nieużywane. Dziesiątki ćwiczeń i wyspecjalizowanych dla konkretnych przypadków neurologicznych funkcjonalności systemu C-Eye, pozwala właśnie na komunikację pacjenta z otoczeniem, sprawczość, ćwiczenie i rozrywkę, a tym samym na podtrzymanie i polepszenie funkcjonowania mózgu. Został już doceniony nie tylko na polu naukowym, ale przez wiele prestiżowych instytucji:

Otrzymane nagrody i wyróżnienia dla systemu C-Eye:

  • Złoty Medal XXIII Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA 2015.
  • Nagroda główna w kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.
  • Nagroda Specjalna dla firmy typu spin-off XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.
  • Nagroda Prix Galien za Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny.
  • Godło Teraz Polska przyznane systemowi CyberOko w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.
  • Polski Wynalazek 2013 roku w plebiscycie Pierwszego Programu Telewizji Polskiej.
  • Złoty medal z wyróżnieniem na wystawie Brussels Innova 2013 w Brukseli.
  • Pierwsza Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne w 2013 roku.

W Polsce mamy na razie 80 urządzeń tego typu w tym 23 Pro, czyli przeznaczonych do szeroko rozumianej neurorehabilitacji (stan na maj 2017). O różnicy między urządzeniem do użytku indywidualnego, a tym przeznaczonym dla profesjonalistów można poczytać na stronie producenta AssisTech