Elektrostymulacja podniebienia

wspólpraca, centrum- neuroreahbilitacji, szczecin